Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Wellbeach Dive Resort

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Zamboanguita
Tài sản tốt nhất trong Zamboanguita
Tài sản rẻ nhất trong Zamboanguita

Tài sản phổ biến nhất trong Philippines
Tài sản tốt nhất trong Philippines
Tài sản rẻ nhất trong Philippines

Thực sự mát mẻ các ký túc xá và ba lô trong Zamboanguita, Philippines
Wellbeach Dive Resort
4.3   

42 Tổng số đánh giá

Phương sách

If you’re looking for a place to relax, Wellbeach Dive Resort is the place to go. The door to Apo Island diving.