Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Sunnydays Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Jakarta Pusat
Tài sản tốt nhất trong Jakarta Pusat
Tài sản rẻ nhất trong Jakarta Pusat

Tài sản phổ biến nhất trong Indonesia
Tài sản tốt nhất trong Indonesia
Tài sản rẻ nhất trong Indonesia

Giá cả phải chăng backpackers hostels trong Jakarta Pusat, Indonesia
Sunnydays Hostel

Nhà trọ

SunnyDays Hostel is a great Boutique Hostel located at the heart of Jakarta.