Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Roi Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Dự trữ ký túc xá trong Rome
Roi Hotel
4.5   

4 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Hotel situeted in San Giovanni zone, near bus and metro stop