Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Rising Sun Surf Inn

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Taipei
Tài sản tốt nhất trong Taipei
Tài sản rẻ nhất trong Taipei

Tài sản phổ biến nhất trong Taiwan
Tài sản tốt nhất trong Taiwan
Tài sản rẻ nhất trong Taiwan

Rising Sun Surf Inn
Rising Sun Surf Inn
4.7   

26 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Rising Sun Surf Inn is right on the beach in beautiful Wai'ao Beach, Taiwan. We are in Yilan county about a 1hr. drive east of Taipei. Wai'ao train station is directly across the street from the hostel. Escape the city and love the beach!