Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Posada Belen Museo Inn

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Guatemala City
Tài sản tốt nhất trong Guatemala City
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala City

Tài sản phổ biến nhất trong Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Các ký túc xá và ba lô tốt nhất trong khu vực
Posada Belen Museo Inn

nhà trọ

A Boutique Museo Inn Hotel, built in 1873 in Guatemala City opened in1973, furnished with antiques, art and great food, sourronded by historic buildings and museums, centrally located and safe.