Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Narwastu Guest House

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Jakarta
Tài sản tốt nhất trong Jakarta
Tài sản rẻ nhất trong Jakarta

Tài sản phổ biến nhất trong Indonesia
Tài sản tốt nhất trong Indonesia
Tài sản rẻ nhất trong Indonesia

Narwastu Guest House
Narwastu Guest House
4.8   

4 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Narwastu Guest House Jakarta, Indonesia. A boutique guest house with 9 guest rooms and large garden situated in a quiet residential area south of Jakarta