Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Huong Giang Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Ha Noi
Tài sản tốt nhất trong Ha Noi
Tài sản rẻ nhất trong Ha Noi

Tài sản phổ biến nhất trong Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Huong Giang Hotel

Khách sạn

Located at the center of Ha Noi, Huong Giang hotel is near Bach Thao botanic garden. It is 0. 5 km (6 minute walking) far from Ho Chi Minh museum (Ba Dinh square) and 3 km (8 min driving) far from Hoan Kiem Lake.