Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel White House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong New Delhi
Tài sản tốt nhất trong New Delhi
Tài sản rẻ nhất trong New Delhi

Tài sản phổ biến nhất trong India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Nhiều lựa chọn nhà nghỉ cho kỳ nghỉ tuyệt vời
Hotel White House

Khách sạn

Hotel White House offers convenience with its prime location and 3-star facilities. We are walking away from Karol Bagh Metro Station.