Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Re Pose Villa

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong New Delhi
Tài sản tốt nhất trong New Delhi
Tài sản rẻ nhất trong New Delhi

Tài sản phổ biến nhất trong India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Những chuyến đi tốt nhất và những kỳ nghỉ du lịch trong New Delhi, India
Hotel Re Pose Villa
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Khách sạn

WE HAVE NICE AND WELL FURNISHED 27 ROOMS IN OUR HOTEL