Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Pellegrino

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Mostar
Tài sản tốt nhất trong Mostar
Tài sản rẻ nhất trong Mostar

Tài sản phổ biến nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Kỳ nghỉ nổi bật
Hotel Pellegrino

Khách sạn

The Pellegrino apartments are part of a newly built complex in the pedestrian area between the Musala town square and the Old Bridge, in the UNESCO-protected historic centre.