Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Mayank Residency

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong New Delhi
Tài sản tốt nhất trong New Delhi
Tài sản rẻ nhất trong New Delhi

Tài sản phổ biến nhất trong India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Thoả thuận chi phí thấp trong New Delhi, India
Hotel Mayank Residency
4.8   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Get your holiday or business trip off to a flying start and rejuvenate yourself after a long holiday or tight business schedule by staying at Hotel Mayank Residency , located just 10 minute drive from Terminal 3, IGI Airport, New Delhi. Airport Hotel May