Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Convento Santa Catalina

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Tài sản phổ biến nhất trong Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Hotel Convento Santa Catalina
Hotel Convento Santa Catalina
4.4   

18 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Beautiful hotel in the center of Antigua Guatemalas colonial history. Located in the restored ruins of the Convent Santa Catalina, under the famous Arch, most famous of all Antigua’s landmarks. Modern comfort with charm of Antigua's colonial era