Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Casa Rustica

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Antigua Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Antigua Guatemala

Tài sản phổ biến nhất trong Guatemala
Tài sản tốt nhất trong Guatemala
Tài sản rẻ nhất trong Guatemala

Hotel Casa Rustica
Hotel Casa Rustica
4.2   

127 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Budget hotel, great place, 1 blk from central park of Antigua, safe location, close to all important sites. Wi-Fi, Travel desk, bi-lingual staff, beautiful gardens, 3 terraces w/great views, kitchen, laundry service, bag storage, pet friendly