Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostal D'Sara

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Santa Clara
Tài sản tốt nhất trong Santa Clara
Tài sản rẻ nhất trong Santa Clara

Tài sản phổ biến nhất trong Cuba
Tài sản tốt nhất trong Cuba
Tài sản rẻ nhất trong Cuba

Nhà nghỉ thanh thiếu niên và nhà nghỉ ba lô thế giới nơi tốt nhất để ở trong Santa Clara, Cuba
Hostal D'Sara

Giường và bữa sáng

Hostal D'Sara - Modern private rooms with terrace near the central park