Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Happy Family

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Taipei
Tài sản tốt nhất trong Taipei
Tài sản rẻ nhất trong Taipei

Tài sản phổ biến nhất trong Taiwan
Tài sản tốt nhất trong Taiwan
Tài sản rẻ nhất trong Taiwan

Điểm đến hàng đầu
Happy Family
4.5   

5 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

A friendly hostel that is centrally located in Taipei making it easy to reach of most sights in the city and around Taiwan