Search availability and book now

Gia Bao Hoi An Backpackers

Search nearby places

Most popular properties in Hoi An
Best properties in Hoi An
Cheapest properties in Hoi An

Most popular properties in Viet Nam
Best properties in Viet Nam
Cheapest properties in Viet Nam

cool hostels and backpackers in Hoi An, Viet Nam
Gia Bao Hoi An Backpackers

Homestay

Chỉ cách các thắng cảnh như Chùa Cầu Nhật Bản và Hội Quán Quảng Châu Trung Quốc 400m. Sân bay gần nhất là Sân bay Quốc tế