Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Elser Mini-Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Sudak
Tài sản tốt nhất trong Sudak
Tài sản rẻ nhất trong Sudak

Tài sản phổ biến nhất trong Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Ký túc xá với bữa ăn sáng
Elser Mini-Hotel

Phương sách

Elser mini-hotel located in Sudak - resort town in Ukraine, well known for its ancient Genoese fortress and situated on the Black Sea coast of Crimean peninsula. We offer range types of well-furnished rooms. Black Sea in a short walk away