Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Apartmani Marshall

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Mostar
Tài sản tốt nhất trong Mostar
Tài sản rẻ nhất trong Mostar

Tài sản phổ biến nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Xu hướng du lịch hàng đầu và nhà nghỉ
Apartmani Marshall

Căn hộ, chung cư

Apartments are localited in the centre of the old town 20 metars from the old bridge in Mostar